Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

91.6m FM

Kop aktier i svensk skogsindustri

opinion

Världens befolkning växer stadigt och med den efterfrågan på hus. Oaktat konjunktursvängningar finns det därför en stigande global efterfrågan på mark, skog och trä. Världens landområden växer däremot inte, och placeringar i skogsmark kan därför löna sig bra på sikt.

Det svenska utbudet av skogsinvesteringar omfattar i första hand direktägande av svensk skog, aktier i skogsbolagen på börsen, skogsfonder i bolagsform, andelar i plantager och onoterade aktier i skogsbolag. För naturälskande svenskar kan direktägande i svensk skog vara lockande. Tänk att kunna jaga eller bara vandra omkring i din egen skog. Eller arrendera ut jakträtten. Men skogsägande förpliktigar och det finns många regler som styr om du alls ska få köpa skogsfastigheter.

Om du inte kan bruka skogen själv — gallra, avverka, plantera, etc — och följa skogsvårdslagen får du teckna ett skogsbruksavtal med ett skogsbolag som gör det åt Kop aktier i svensk skogsindustri. Ett enklare alternativ är att köpa aktier i skogsbolagen på börsen.

torkar hotar påverka virkesförsörjningen till...

Då blir du i regel också delägare i sågverk och pappersbruk, vilket kanske inte är det du tänkt dig. Pappersmarknaden är dessutom ganska hårt konkurrensutsatt.

Det händer mycket i skogen...

I tabellen här intill kan du se vilka av de fyra bolagen på Kop aktier i svensk skogsindustri svenska börslistorna som äger mest skog. Mest skogsmark per aktie betyder inte nödvändigtvis att det är bästa aktien.

Andra verksamheter kan ingå i bolagen och aktiekursen är förstås också viktig. Rusforest är mest fokuserat mot sina ryska skogsinnehav och har inga stora pappersbruk som de övriga tre bolagen.

Aktien har högst risk men också störst potential.

För naturälskande svenskar kan direktägande...

SCA är troligen tryggast tack vare verksamheten inom konsumentprodukter. Stora Ensos innehav är beräknat på de 43 procenten bolaget äger i Bergvik Skog. Bygg en förmögenhet - investera i investmentbolag En liten bok som slår aktiemarknaden Hernhag: Den enkla vägen att lyckas med aktier Hernhags bok: Köp aktier i SCA B - enkelt och billigt hos Avanza Bank.

Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. Svensk skog beskrivs som det gröna guldet.

Svensk skog beskrivs som det...

Framtiden är dock Så varför då inte köpa skog? Och där platsar ju skog bra, historiskt sett. Att köpa skog kräver ett relativt stort kapital och det tar lång tid innan du får avkastning.

Stabil avkastning och låg risk...

att investera i skog, utan att köpa mark. är att köpa i aktier i ett skogsbolag. bolag inom skogsindustrin, både i Sverige och internationellt, vilket innebär.

MORE: Arne ruth ordforande i svenska pen

MORE: Minskad vinst for svenska spel

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde