Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

102.6m FM

Slakten pa sparen samlat sokande

opinion

Elin Matilda Elisabet Wägnerfödd 16 maj i Lunddöd 7 januari i Rösås i Bergs socken i Kronobergs länvar en svensk författarejournalist och feminist. Hon var ledamot av Svenska Akademien från Åren — var hon gift med litteraturvetaren John Landquist.

Hon var kväkare under de sista decennierna av sitt liv, och var en av kvinnorörelsens och fredsrörelsens portalfigurer. Wägner brukar räknas till de så kallade tiotalsförfattarna och ingick i Fogelstadgruppen. Mest känd har hon blivit för sitt engagemang för kvinnlig rösträtt och för att hon var med och grundade Rädda Barnen år Hon var verksam som skribent vid Tidevarvet — Elin Wägner föddes i Lund på övervåningen av Lunds privata elementarskola nuvarande Spyken som då låg vid Vårfrugatan, intill stadshäktet.

Hon var dotter till rektorn Sven Wägner och Anna, född Ekedahl, som var prästdotter från Tolg i Småland och systerdotter till domprosten Esaias Ekedahl. Modern dog i barnsängsfeber när Elin Wägner var tre år. Två år senare flyttade familjen till Nyköpingdär fadern fått en rektorstjänst vid Nyköpings högre allmänna läroverk. I Nyköping träffade han Augusta Ulfsparre som blev hans hustru I Helsingborg fick Wägner börja på Appelgrenska elementarskolan för flickor. I skolan medverkade hon i skoltidningen och verkar ha skrivit de flesta bidragen själv.

Under våren konfirmerades hon och anställdes på rektorsexpeditionen som skrivbiträde åt sin far. Wägner fortsatte att skriva små berättelser som utgavs under pseudonym i Helsingborgs-Posten. Under hösten fick hon genom sin far träffa tidningens redaktör Gustaf E. Ericson som lät henne bli recensent i tidningen. I januari blev hon anställd av tidningen och fick skriva både reportage, kåserier och korta noveller, under signaturer som CafourE.

Den tjugoettåriga Wägner uppvaktades snart av en arbetskamrat på tidningen, den fem år äldre Hjalmar Jönsson. Det blev en kort men himlastormande affär Slakten pa sparen samlat sokande de två.

Wägner stannade i London under våren och sommaren för att göra frilansarbeten men uppdragen blev få. I december fick hon genom Gustaf Ericson arbete på tidningen Vårt land i Stockholm men där stannade hon inte länge.

Wägner hamnade i en depression, av allt att döma orsakad av kärleksaffären med Jönsson och en olycka Slakten pa sparen samlat sokande hennes halvsyster Ruth drunknade.

Hon stannade hos sina släktingar i Småland. I dagboken ältade hon sina upplevelser med den otrogne Jönsson men lyckades också skriva några korta berättelser som utgavs i veckotidningen Idun under signaturen The Laughing Water. Berättelserna samlades i Wägners debutbok Från det jordiska museet.

I början av började Wägner på Iduns redaktion i Stockholm som redaktionsassistent för kronor i månaden. I Idun fick hon skriva artiklar som kunde tilltala tidningens kvinnliga läsare men hon skrev också åt skämttidningen Puck signaturen Manon och från i Dagens Nyheter signaturen Elisabeth. I Dagens Nyheter skrev hon en brevkrönika, Sommarflirtoch i november började tidningen utge en ny följetong av Wägner skriven i dagboksform, Norrtullsligans krönikamed delvis samma personuppsättning som i Sommarflirt.

Den handlade om livet bland lågavlönade kvinnliga kontorister i Stockholm. Enligt Wägner själv skrev hon varje avsnitt på fredagseftermiddagarna så att avsnitten kunde utges i söndagstidningen. Vid Idun blev Wägner snart redaktionssekreterare och skrev egna artiklar i tidningen.

Hon skrev om kända författare och målare men också om aktuella sociala frågor, framför allt om kvinnors situation.

Viktigast för Wägner själv var kanske hennes intervju med debattören Ellen Key i januari Under våren "Slakten pa sparen samlat sokande" hon Signe Bergmanledande företrädare för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.

Mötena med dessa två ledde till att Wägner engagerade sig i rörelsen för kvinnlig rösträtt.

På utbudssidan, relativt gynnsamma väderförhållanden,...

År Slakten pa sparen samlat sokande hon Sveriges kvinnliga fredsförening vid den Internationella kvinnorösträttsalliansens kongress i London. I tidningen Idun försvarade hon kvinnors självbestämmande i en debatt mot Svenska riksförbundet för sedlig kultur. I debatten blev Wägner personligen utpekad som en fara för ungdomens moral av en anonym skribent.

Den anonyme påstod sig vara en svensk dam bosatt i Yorkshire men Wägner lyckades avslöja att bakom signaturen "Ung moder i England" gömde sig Wägners förre fästman Hjalmar Jönsson.

vacacionedesemanasanta.info /r/nasta- steg-i-landskronas-utveckling--ett-samlat-grepp-om-karlslundsomradet, c /r/besokare-vantas-nar-sokande-matchas-med-arbetsgivare...

Under hade Wägner också börjat skriva i Dagens Nyheter under signaturen Devinez fra. Sina erfarenheter från tidningsbranschen utnyttjade hon i romanen Pennskaftet som utgavs i september Romanen handlar om en ung kvinnlig journalist som dras in i "Slakten pa sparen samlat sokande" för kvinnlig rösträtt. I romanens form kunde Wägner också framföra sin uppfattning om sexualmoralen, tydligt påverkad av Ellen Keytill exempel att även kvinnor kan ha sexuella förhållanden utan att vara gifta.

Efter att ha gift sig med journalisten John Landquist kastade sig Wägner in i arbetet med att förbereda Internationella kvinnorösträttsalliansens kongress i Stockholm i juni I samband med mötet skrev hon massor av artiklar både Slakten pa sparen samlat sokande Idun och Dagens Nyheter om mötet.

Hon porträtterade rösträttsrörelsens ledande kvinnor som amerikanskan Anna Howard Slakten pa sparen samlat sokande och ungerskan Rosika Schwimmer. År började Wägner skriva på sin nästa roman, Helga Wisbeckom en kvinnlig läkare som avstår från äktenskap och barn för att helt gå upp i sitt yrke.

I mars var Wägner med och bildade föreningen Frisinnade kvinnor med Emilia Broomé som ordförande och Wägner som sekreterare. Föreningen riktade sig emot den politiska högern i riksdagen som röstade nej till kvinnlig rösträtt och som genom bondetåget fått den staaffska regeringen att avgå.

Sin besvikelse över första världskrigets utbrott skildrade hon i De eniga millionerna där en ung kvinnlig journalist besöker ett världskvinnomöte och där de kvinnliga ledamöterna drabbas av nationalistisk yra när kriget hotar och kongressen utmynnar i ingenting.

Under och ägnade Wägner allt mindre tid åt tidningen Idun, som blev allt mer försvarsvänlig, och i januari slutade hon på tidningen med motiveringen att hon ville ägna mer tid åt att skriva böcker. År fyllde Gustaf Fröding femtio år och Wägner, nu redaktionssekreterare på Idun, ville ha en artikel om honom. Hon hade tidigare träffat filosofie doktor John Landquist som skrivit en monografi om Fröding och bad honom skriva en artikel.

I augusti befann sig båda i konstnärskolonin Arild i närheten av Helsingborg och där verkar de två ha drabbats av en blixtförälskelse.

I oktober förlovade de sig, gifte sig i november och flyttade ihop på Grev Turegatan i Stockholm. Wägners närmaste släktingar närvarade inte, av allt att döma gladdes de sig inte åt hennes framgångar som radikal författare. Den äktenskapliga lyckan verkar ha varit på upphällningen redan Som författare fick Wägner ofta ingivelse av händelser i sitt eget liv och i romanen Helga Wisbeck från finns stark kritik av män och mot äktenskapet. I ett brev senare har Wägner berättat att maken första gången tog upp frågan om skilsmässa År firade de semester på varsitt håll.

Förmodligen har frågan om svenskt bistånd under det finska inbördeskriget varit ett skäl till oenighet. I december fick Landquist sparken från Dagens Nyheter för sitt ställningstagande för Finland och han undertecknade upprop för vapenhjälp. Wägner var av allt att döma pacifist vid denna tid. Mellan honom och Louise Brising uppkom varmare känslor under eller Wägners bevarade dagbok från visar på återkommande gräl mellan makarna.

I januari flyttade Wägner från det gemensamma hemmet på Nytorgsgatan i Stockholm. Efteråt hävdade de två att barnlösheten var en grundorsak till att förhållandet tog slut. Landquist gifte sig med Louise Brising Den internationella rösträttsrörelsens möte var planerad att äga rum i Berlinmen blev flyttad till Haag på grund av det första världskriget.

Elin Wägner var bland de ledamöter som i april kom dit. Kongressen beslutade utse delegationer att söka upp de deltagande ländernas regeringschefer för att framföra kongressens krav på krigets omedelbara upphörande.

De olika delegationerna togs artigt emot i sina hemländer men det ledde inte "Slakten pa sparen samlat sokande" några resultat. Den internationella rörelsen drabbades av interna bråk och Wägner verkar ha tappat tron på att kvinnorna kunde hålla ihop för att uppnå resultat, varken när det gäller freden eller Slakten pa sparen samlat sokande.

oöppnade. oövervinnelig. oövervinnerlig. oövervinnlig. oövervinnliga....

Wägners nästa bok, Släkten Jerneploogs framgångär en satirisk skildring av Sverige år som utspelas i en mindre stad; medelklasskvinnan Ingar startar en nödhjälpskommitté och en kooperativ affär för att hjälpa stadens arbetare men motarbetas på alla sätt av de Slakten pa sparen samlat sokande i staden. Romanen Åsa-Hanna utspelas i Småland och handlar om Hanna som hamnar i ett moraliskt dilemma mellan att avslöja vad hon vet om sin makes släkts brottsliga förflutna eller att hålla tyst.

Sökandet efter utvandrare börjar i...

I december var Wägner en av fem personer som grundade Rädda Barnen. Hon reste därefter till Genève för att medverka i en kongress som samordnade de olika nationella Rädda Barnen-kommittéerna till ett internationellt förbund. Hon reste vidare till Wien och Budapest och för Dagens Nyheter skrev hon artiklar om den enorma nöd som rådde i de besegrade staterna efter kriget.

Hon stannade i Wien ända Slakten pa sparen samlat sokande juli och utnyttjade tiden för att skriva romanen Den förödda vingårdenom en kärlekshistoria mellan en ung svenska i Wien och en österrikisk officer. Efter det första världskriget hade franska trupper besatt Rhenlandet och i enlighet med Versaillesfreden skulle det dröja till innan alla utländska trupper lämnat ockupationsområdet.

I den svenska pressen spreds uppgifter om att befolkningen blev illa behandlade av de franska trupperna i Saarland. Godsägaren Elisabeth Tamm på Fogelstad ville bekosta en utredning som kunde undersöka dessa rykten och genom sin vän Honorine Hermelin fick hon kontakt med Wägner.

De reste runt längs Rhen för att träffa människor. Det viktigaste mötet var med August Ritter von Eberlein, utvisad av fransmännen från Pfalz till Heidelberg där han ledde något slag av byrå, Die Pfalzenzentralesom försökte hålla koll på vad som hände i de besatta områdena. Från Eberlein fick Wägner mängder av rapporter om de franska truppernas framfart och att döma av hennes dagböcker blev hon snart också uppvaktad av honom och han bedyrade henne sin kärlek.

I mars återvände utredningen till Sverige men under resten av året reste Wägner runt mellan Köpenhamn, Berlin, Amsterdam och London för att sprida upplysningar om läget i Rhenlandet.

Någon påvisbar verkan i Rhenlandet verkar hennes ansträngningar inte ha haft. Hennes bror Haralds äktenskap med Ellen Rydelius var vid det här laget slut och Harald hade inlett en förbindelse med en svenska Slakten pa sparen samlat sokande Italien. Kvinnan hade fött en pojke, Giovanni, men det var inte möjligt för henne att ta hand om pojken, som nu var drygt ett år gammal.

Under våren tog därför Wägner över ansvaret och pojken Slakten pa sparen samlat sokande flytta hem till henne i Stockholm. Efter skilsmässan från Landquist i januari flyttade Wägner till herrgården Fogelstad utanför Katrineholm som ägdes av Elisabeth Tamm och där stannade Wägner under Slakten pa sparen samlat sokande större delen av året. Där skrev hon Den namnlösadär Wägner, påverkad av Kierkegaardskrev om kampen mellan lust och plikt. År hade Wägner varit med och bildat en svensk avdelning av Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet.

Inför dess kongress i Haag i december fick Wägner i uppdrag att resa runt i Saarland för att kunna lämna redogörelse. Resan gjordes tillsammans med engelskan Marion Fox som var kväkare och mötet med kväkarna gjorde ett stort intryck på Wägner.

Den 11 januari besattes Ruhr-området av franska och belgiska trupper. Wägner reste runt i det besatta området och skrev snabbt en bok om ämnet, Från Seine, Rhen och Ruhr. Fyra nya par ska sätta sin kärlek på prov bland en mindre armé av lockande singlar på en ö i Thailand. Programmet leds återigen av Sofia. Senare flyttade familjen till Sunderbys på Gotland där Johan bodde med Del 5 av Maria Otilia: Sökandet efter barnbarn i Rhode IslandI Slakten pa sparen samlat sokande. Det här är ett område som bär spår av jordens tidiga historia men också av Naturum Laponia ligger på udden Viedásnjárgga i Stora.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde