Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

119.8m FM

Vi vill fa veta vad som hander

opinion

Vid stora milstolpar i livet — äktenskap, barn, skilsmässa, dödsfall etc. Men Vi vill fa veta vad som hander är ofta snårig att förstå sig på för en lekman. Här har du möjlighet att kostnadsfritt ställa frågor till  Familjens jurist. På grund av begränsat utrymme kan vi inte publicera samtliga frågor nedan. Det går alldeles utmärkt att kontakta Familjens jurist direkt på tel 40 Har en fråga ang bodelning. Vår far har avlidit och han har en fastighet värd ca kr.

Vi är tre syskon dödsbodelägare. Om ett syskon vill sälja huset och ett annat vill överta det och lösa ut övrigavad händer då? Kan den som vill sälja få sin vilja fram? Det hela kan lösas genom ett tvångsskifte. Ansök då om boutredningsman eller skiftesman vid den tingsrätt som den avlidne tillhörde. Kan sedan  "Vi vill fa veta vad som hander" ej nås kommer fastigheten att utskiftas på delägarna med en tredjedel vardera. Därefter samäger delägarna fastigheten. Därefter kan man med stöd av lag om samäganderätt ansöka om att fastigheten skall säljas.

Den som vill behålla huset har då möjlighet att köpa det. Denna hantering drar ut på tiden och innebär betydande kostnader för dödsboet. En betydligande smidigare variant är att skifta ut huset till den som vill ha det på sin lott. Beräkna fram ett nettovärde vad hade blivit över om huset hade blivit sålt till ett marknadsvärde efter skatt och mäklararvode.

Detta värde beräknar man i arvskiftet och den som vill ha huset kompenserar sina syskon med pengar. Kontakta Ditt närmaste Familjens jurist kontor för hjälp med i första hand bouppteckning och i anda hand arvskifte. Jag äger en fastighet och har två söner. Båda barnen tycker att det är den ena som ska ta över fastigheten. Hur gör man då? Ska den som inte vill ha fastigheten och heller inte vill bli utlöst avsäga sitt arv från mig redan nu?

Vi vill ordna det här och alla vi tre är överens. Det enda dokument som reglerar fördelningen av ens tillgångar efter ens frånfälle är ett testamente. För att reglera den situation du nämner rekommenderar jag dig därför att upprätta ett sådant.

Jag köpte ett hus själv var då ensamstående där jag står som ensam ägare på lagfarten. Träffade därefter en man och gifte mig och vi skrev äktenskapsförord innan äktenskapet. Vi skilde oss år och nu tänker jag sälja mitt hus. Min mäklare säger att advokaterna på Mäklarsamfundet säger att jag måste ha min före detta mans samtycke, trots att han inte stått som ägare på huset och trots att vi har äktenskapsförord.

Kan detta verkligen stämma? Om jag hade varit gift flera gånger, skulle då alla behöva ge sitt samtycke när jag ska sälja ett hus som är mitt? Av 7 kap 5 § äktenskapsbalken framgår det att en make inte får sälja fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad utan den andre makens samtycke.

Detta gäller oavsett om bostaden är enskild egendom genom äktenskapsförord eller ej. Annan fastighet, som inte utgör gemensam bostad, och är enskild egendom går dock bra att sälja utan makes samtycke. I ditt fall synes det dock röra sig om en f d make. Jag tror då att vad mäklaren vill ha är ett bodelningsavtal där det klart framgår att din f d make inte har något krav på fastigheten.

Relaterade inlägg

En bodelning skall i de allra flesta fall göras vid upplösningen av ett äktenskap, se 9 kap 1 § äktenskapsbalken. Över bodelningen skall förrättas en handling, 9 kap 5 § äktenskapsbalken. Detta har ni kanske inte gjort med hänsyn till att ni haft enskild egendom. Dock kan man vid äktenskapsskillnad och bodelning göra avsteg från principen att enskild egendom inte skall bodelas och det är Vi vill fa veta vad som hander detta mäklaren vill ha ett bevis på att du inte gjort avsteg ifrån.

Och då är det nog lättast att kräva in ett samtycke till försäljningen från din f d make. Min sambo sålde nyligen sitt hus, har jag någon rätt till några pengar av hans försäljning? Det var hans hus när jag flyttade in och vi har levt ihop i 13 år. Om din sambo ägde huset när du flyttade in anses det inte anskaffat för gemensamt bruk och du har därmed inte rätt till bodelning enligt sambolagen för det Vi vill fa veta vad som hander ert samboförhållande upphör.

Nu verkar det inte som ert förhållande upphört utan din sambo har bara avyttrat fastigheten. Då blir det inte tal om bodelning utan hans egendom är hans egendom och din egendom är din egendom.

Det kan ju vara så att du investerat i huset under alla era år tillsammans och har ni nedtecknat detta i ett skuldebrev så kan du ju nu kräva att skulden ska betalas beroende på vad som står i eventuellt skuldebrev. Det som också kan nämnas i sammanhanget är att nästa bostad ni köper, kommer ni förmodligen att anskaffa för gemensamt bruk.

En väninna ca 80 år till min mamma, som inte har några egna barn, har varit sambo med en man i många år. Han har två barn.

Sambon avled för ett tag sedan och hans barn kom då till henne och tvingade henne att skriva ett testamente till fördel för mannens barn. Anhöriga till kvinnan och vänner i omgivningen säger att hon är sig inte lik sedan den dagen det hände. Hon mår otroligt dåligt och "vill ta bort det där och göra så att det inte gäller när hon också har gått bort". Hur ska hon göra?

Studentums Yrkestest - Vad ska...

För det fall kvinnan inte längre har samma sista vilja som tidigare, så kan hon bara upphäva testamentet genom att t. För det fall kvinnan inte har originaltestamentet i sin besittning, skulle jag rekommendera att hon skriver ett nytt testamente genom vilket hon upphäver det tidigare testamentet. Det är alltid det senaste daterade testamentet som gäller.

Vi har intervjuat henne för...

Räknas min personliga bostadsrätt, som inskaffades innan jag gifte mig, per automatik som enskild egendom eller giftorättsgods vid eventuell skilsmässa eller är detta något som bestäms av ett äktenskapsförord? För att enskild egendom ska finnas i ett äktenskap, måste parterna ha avtalat om detta i ett äktenskapsförord alternativt att ena eller båda makar erhållit egendom genom arv, testamente eller gåva med villkor om enskild egendom.

Om inget av det ovan nämnda förekommit, är huvudregeln i svensk rätt att all makarnas egendom är giftorättsgods oavsett om egendomen är införskaffad före eller under äktenskapet. Kan jag sälja halva min bostadsrätt till min son? Måste det vara marknadsmässigt pris? Måste jag skatta om jag gör vinst? Du kan sälja halva din bostadsrätt till din son under förutsättning att Vi vill fa veta vad som hander son blir godkänd av bostadsrättsföreningen som medlem i föreningen.

Priset avgör du själv. Om du säljer halva din bostadsrätt för ett högre pris än vad du själv köpte andelen för, så uppstår skyldighet för dig att betala reavinstskatt på värdeökningen.

Att säga precis vad man...

Om du säljer din andel för samma pris som du en gång köpte andelen för eller till ett lägre pris uppstår ingen skattskyldighet. Dock kan ett ev. Om du säljer lägenheten till ett lägre pris än marknadsvärdet, kan överföringen delvis ses som Vi vill fa veta vad som hander gåva vilket kan få konsekvenser vid kommande arvskifte efter dig för det fall du har fler barn än din son eller barnbarn till avlidet barn.

Jag och min mamma ska köpa hus och vi ska äga och låna tillsammans! Jag tänkte på om mamma avlider så får jag kanske betala Lagfart en gång till och kanske betala skatt för huset? Det utgår inte längre någon arvskatt i Sverige då man erhåller fastighetsandel genom arv.

Det ska inte heller betalas någon reavinstskatt eller stämpelskatt vid förvärv via arv. Dock blir det en administrativ avgift för lagfart precis som du nämnde, vilken idag uppgår till kr. Skall vi överlåta villan till barn och bo kvar mot att vi betalar omkostnaderna eller ska vi vänta med att de får villan i samband med arv, vilket är mest ekonomiskt?

Eftersom vi för närvarande varken har arv- eller gåvoskatt i Sverige gör det idag ngen skillnad ekonomiskt huruvida ni ger fastigheten i gåva till era barn eller låter era barn erhålla fastigheten genom arv vid ert frånfälle.

4 tips hur du blir...

Jag är skild sedan 4 år o nu ska vi göra bodelning på enbart huset. Han vill lösa ut mig och säger att han kan ta över min latenta skatt på förra fastigheten samt vinstskatten på detta huset.

Vid en bodelning är det brukligt att man räknar bort latent skatt och latenta försäljningskostnader för att få fram fastighetens bodelningsvärde. Detta med anledning av att den part som övertar fastigheten blir betalningsskyldig för hela reavinstskatten den dag denna part säljer fastigheten får alltså använda parternas gemensamma ingångsvärde. Det finns också en möjlighet för den part som övertar fastigheten att ta över den andra partens eventuella uppskjutna skatt från tidigare bostadsförsäljning.

På detta sätt blir den part som köps ut ur huset av med en skuld medan den part som övertar fastigheten utökar sin skuldbörda. Ett övertagande av uppskjuten skatt minskar således den bodelningslikvid som ska utgå till den part som köps ut ur fastigheten.

Ska köpa bostadsrätt med min fru. Jag går in med en kontantinsats från föregående lägenhet som var min innan vi gifte oss. Vår bankman sa att vi skulle skriva några papper på vad som händer om vi skiljer oss, att min fru tex inte ska ha rätt till kontantinsatsen jag la in Hur ska vi göra? Då bör ni äga lägenheten efter det andelstal som kontantinsatsen lägger grunden för samt komplettera äganderätten med ett äktenskapsförord.

Då bör du få tillbaka din kontantinsats vid eventuell skilsmässa. Jag och min sambo ska separera och har inga barn tillsammans. Vi har därmed skrivit ett kontrakt emellan oss för hand och undertecknat avtalet som vi tillsammans har kommit överens om vad gäller att han inte vill nyttja sambolagen utan överlåta hus och möbler till Vi vill fa veta vad som hander och mina barn sen tidigare.

1. Du blir förvånad

Min oro nu är bara att detta avtal vid ev juridisk tvist, trots att han hävdar att han inte är ute efter att kräva något, skulle anses vara ogiltigt. Kan det vara det? Vi har båda skrivit under det och han försäkrar mig om att kontraktet ska gälla. När ett samboförhållande upphör har man som sambo ett år Vi vill fa veta vad som hander sig att begära bodelning av bostad och bohag anskaffat för gemensamt bruk. När berörda parter är överens om hur denna uppdelning ska se ut, ska bodelningen befästas i ett skriftligt avtal mellan parterna som skrivs under av båda parter.

Något krav på bevittning eller registrering av avtalet finns ej. Kan jag begära att få en kopia av bouppteckningen när den är klar? Kan jag behöva köpa ut någon om jag vill ha gården och han har testamenterat bort hälften, eller. Vad händer med ett testamente Vi vill fa veta vad som hander den som skrev det dör?

Vi har nu fått veta att han har testamenterat all sin kvarlåtenskap till hustruns släktingar. Vi vill ju veta vad som har hänt för att veta hur vi ska agera, vi kanske ska Målet med att vara på plats hade ju varit att få reda på vad det egentligen är Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer.

Vi är tre syskon (dödsbodelägare). Om ett syskon vill sälja huset och ett annat vill överta det (och lösa ut övriga), vad händer då?

Kan den som vill sälja få sin.

MORE: Pirate bay grundarens mamma vadjar till amnesty

MORE: Man tigger och kanner sig som en skit

MORE: Vi vill ha annu friare forskning an s

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde